Copyright BioMarker Ltd. © 2015.

Kreatech Poseidon próbák

Kreatech Poseidon™ Repeat-Free™ prenatális FISH próbák

Bevezetés

A prenatális citogenetikai vizsgálat metafázis kromoszómák izolálását igényli és 7-14 nap is eltelhet a végső eredményig. Ez a várakozás sokszor pszichológiailag megterhelő lehet a kismama számára. Öt kromoszóma (13, 18, 21, X, Y) aneuploidiája felelős a kromoszóma aberrációk 95%-áért. Fluoreszcens jelöléssel ellátott DNS próbák a 13, 18, 21, X és Y kromoszómára használhatók nem tenyésztett (primer) sejten is, amely amnion folyadékból származik. A FISH gyors technika, amely lehetővé teszi a kromoszómaszám változások megbízható detektálását.

Bár nem minden kromoszóma aberráció ismerhető fel csak a kromoszómák sejten belüli számának meghatározásával, mégis a legtöbb gyakran előforduló abnormalitás megbízhatóan detektálható, beleértve a Down szindrómát (21. kromoszóma triszómia), 18-as triszómiát, 13-as triszómiát, Klienefelter szindrómát (47, XXY), tripla X szindrómát (47, XXX), Turner szindrómát (45, X) és a 47, XYY-t. A FISH analizis nem detektálja a struktúrális kromoszóma abnormalitást, mozaicizmust és más kromoszómaszám változást (kivéve az X, Y, 13, 18, 21 kromoszómák). Továbbá fals pozitív vagy negatív eredmény, anyai sejt kontaminációt is kimutattak preantális FISH vizsgálatokban. Visszafordíthatatlan terapeutikus beavatkozást ajánlott ( az American College of medical Genetics ajánlása szerint) nem csak egyedül a FISH alapján végrehajtani.

Termékek

Poseidon

  • A termék nevére kattintva további információ (angol nyelvű)....
  • A katalógus számra kattintva a termék kézikönyve (angol nyelvű)....
Termék Szín Kat. szám
PN = Prenatális próba, 10 teszt, felhaszbálásra kész kiszerelés
PN 13 (13q14) green KBI-40001
PN 21 (21q22) red KBI-40002
PN 13 (13q14) / 21 (21q22) green/red KBI-40003
SE 18 (D18Z1) blue KBI-20018-B
SE X/Y (DXZ1, DYZ3) green/red KBI-20030
PrenatScreen (13/21, X/Y/18) 10 teszt KBI-40005
PrenatScreen (13/21, X/Y/18) 30 teszt KBI-40006
PrenatScreen (13/21, X/Y/18) 50 teszt KBI-40007
PloidyScreen (21, X, Y) 20 teszt KBI-40008

 

További (angol nyelvű) információ .....

Hits: 2828