Copyright BioMarker Ltd. © 2015.

Qiagen logó

Qiagen protein termékek

 

 • Expressziós kitek és vektorokQiagen protein
  • Előre optimalizált expressziós rendszerek
   • Humán gének magas szintű expressziója E. coli-ban.
   • His-tag-es fehérjék optimális expressziója ízeltlábú és emlős rendszerekben
  • Expressziós templátokés körülmények optimalizálása
   • PCR-es templát készítés in vitro expresszióhoz
   • Gyors templát keresés, klónozás
   • Ízeltlábú sejten alapuló expresszió optimalizálás, kiértékelés
  • Sejtmentes rekombináns fehérje expresszió
   • Teljes rendszer sejtmentes expresszióhoz
   • Rekombináns fehérje in vitro szintézise
   • Kotranszlációs biotin jelölés
   • Poszttranszlációsan módosított eukarióta fehérjék expressziója
   • Nagymennyiségű expresszió szerkezeti vizsgálatokhoz
   • Stabil izotóppal jelölt sejtmentes fehérjeexpresszió NMR vizsgálatokhoz
  • Expressziós vektorok in vitro expresszióhoz
   • His-tag-es fehérje expresszió N vagy C terminálison, cis-represszált epxresszió N-terminális His-tag-es fehérjéhez
   • Egy vektor 3 expressziós rendszer C-terminális His-tag-gel (akár Strep-tag vagy His-Strep-tag-es fehérje).
   • Expressziós rendszer a tag eltávolításának lehetőségével
   • His- és Tag100 taggelés
   • T7 promóteres vektorok C- és N-terminális His-tag-hez.
  • UA klónozás
   • Gyors és hatékony PCR klónozó és expressziós rendszer
  • Kiegészítők
   • Szekvenáló primer készletek a klónozó/expressziós rendszerekhez
   • E. coli törzsek expresszióhoz
 • Tisztító kitek és töltetek
  • Tisztító és detektáló kitek His-tages fehérjékhez
   • Kombinált kit tisztító töltettel, antitestekkel és markerekkel
  • His-tag-es fehérjék tisztítása
   • Újdonság! Membránfehérjék standardizált oldatbavitele és tisztítása
   • Starter kit fehérjeexpresszióhoz (pufferekkel, oszlopokkal és antitestekkel)
   • Nagy áteresztőképességű töltetek, gyors kisléptékű tisztítás
   • Gravitációs áramlású vagy FPLC-s tisztítás (His-tag)
   • Automatizál megoldások különböző mennyiségű mintákhoz.
   • FPLCs vagy gravitációs nagyléptékű tisztítás
   • IMAC (immobilizált fém affinitás kromatográfia) FPLCs vagy gravitációs
  • Strep-taggelt fehérjék tisztítása
   • Komplett rendszer expresszióhoz, tisztításhoz, detektáláshoz ultratisztaságú termék
   • Kisléptékű, nagyléptékű tisztítás FPLC-s vagy gravitációs, automatizált megoldás
  • His-tag eltávolítás exoproteolízissel
   • Expressziós, tisztító és His-tag eltávolító rendszer
   • His-tag hasítás és eltávolítás
   • Enzimek a tag eltávolítására
  • His-tag eltávolítás endoproteolízissel
   • Expressziós, tisztító és His-tag eltávolító rendszer
   • Enzimes His-tag hasítás
   • Töltet a proteáz eltávolításához az emésztés után
  • Foszforilált fehérjék elválasztása és detektálása
   • Komplett rendszer a foszforilált fehérjék elválasztására és detektálására
   • Foszforilált fehérjék hatékony tisztítása
  • Robotizált rendszerek a fehérje izolálásra
   • Fehérjetisztítás és kitek QIASymphony, QIAcube, BioSprint96 (félautomata) készülékekkel
 • Frakcionáló, depletáló és mintaelőkészítő kitek
  • Protein stabilizáls
   • Szövet stabilizálás (DNS, RNS és fehérje együtt)
  • Teljes proteóm izolálás
   • Teljes proteóm formalin-fixált paraffinos szöveti mintákból (2D-PAGE-hoz is)
   • Teljes proteóm baktériumokból vagy tenyésztett emlős sejtekből
  • Szelektív depletálás
   • Nagymértékben specifikus antitestekkel albumin, albumin/IgG depletálás
   • Teljes protómból depletálás, egér albumin depletálás, plate-es megoldás is
  • Szubproteóm izolálás
   • Szubproteóm izolálás sejtlokalizáció alapján
   • Mitokondrium izolálás
   • Plasma membrán fehérjék izolálása
  • Tisztítás poszttranszlációs módosítás alapján
   • Foszoriláltság alapján
   • Glikán tulajdonság alapján teljes glikoprotein készlet, mannózt, sziálsavat, O-glikánt tartalmazó fehérjékhez
   • Lektin patronok
  • Mágneses sejtszeparálás
   • Mégneses gyöngy alapú technika másodlagos antitestekkel, streptavidinnel, Protein A, G-vel
 • Detektáló kitek és antitestek
  • His-tag-es fehérjékhez
   • Indirekt detektálás (antitest)
   • Direkt detektálás (peroxidáz konjugált antitest, vagy Ni-NTA
   • Indirect és direkt immunfuoreszcens detektálás
   • His-tag-es protein markerek (létra)
  • Foszfoorilált fehérjék
   • Komplett rendszer foszforilált fehérjék detektálására
   • Foszfoszerin, foszfotreonin specifikus antitestek
  • Dupla Tag-es fehérjék kimuatatása
   • Tag-100 antitest
  • Strep-tag-es fehérje kimutatása
   • Kétlépéses tisztító, detektáló és expresszáló rendszer Strep-tag-es fehérjéhez
   • Strep-tag antitest
 • Fehérje assay kitek és reagensek
  • His-tag-es fehérjékhez
   • Ni-NTA mágnes konjugátum, plate alapú vizsgálatok, Tag-100 kimutatása
  • Multiplex gyöngy alapú technikák
   • Komplett rendszer több fehérje egyidejű kimutatására, gépekkel, kitekkel, kiértékelő szoftverrel együtt.
   • Moduláris sejt szignalizációs kit
   • Fehérje immobilizálás a gyöngyökre többféle rendszerrel (His-tag NTA, tiol csoport, kovalens
   • Analitok detektálása
  • Kiegészítők
   • Kontroll gyöngyök a gyöngy osztályozás ellenőrzéséhez, pufferek és plate-ek a LiquiChip készülékhez
 • Kristályosító kitek és reagensek
  • Screening kitek
  • Különböző formátum
  • A screening egyes részei külön is kaphatók
  • Eszközök a kristályosításhoz
  • Újdonság! Membrán fehérje kristályosítás
 • CHIP-ek MALDI tömegspektroszkópiához
  • Chip-es mintaelőkészítés MALDI-MS-hez (tisztítás, koncentrálás, foszfopeptid analízis)
  • Mátrix mintafókuszáláshoz
  • Előkészített chipek peptid, protein analízishez
  • Chiptartó és automata Chip betöltő (9 chip)

További (angol nyelvű) információ .....

 

Hits: 3192