Copyright BioMarker Ltd. © 2015.

Leica citogenetikai és FISH megoldások

  • CytoVision - Kariotipizáló rendszer (mikroszkóp, kamera, elemző szoftver)
  • CytoVision FISH - CytoVision alapokon FISH, MFISH, CISH megoldások
  • Ariol - Automatizált IHC scanning és kvantifikálás
Hits: 1594