Copyright BioMarker Ltd. © 1996-2017.

Vector logó

Vector molekuláris biológiai reagensek


Számos alkalmazáshoz, mint pl. nukleinsav blot, in situ hibridizáció, vagy szubsztraktív hibridizáció, a molekuláris biológiai reagensek széles köre érhető el. Egy ingyenes, csak a molekuláris biológiai termékeket ismertető katalógus elérhető a Vector-tól vagy a Biomarker Kft-től, kérjük keresse kollégánkat (vagy az elektronikus formához kérjük használja a második bekezdésben található linket)! Ezek a jelölő kitek ideálisak azoknak, akik ezen a területen újak, vagy azoknak, akik új technikákat költséghatékonyan szeretnének alkalmazni a nukleinsav jelölésben és RNS/DNS próba detektálásban. A tájékoztatóban megtalálhatók a jelölő módszerek és azok független kiértékelésének eredményei. A különböző alkalmazásokra ajánlott módszerek megtalálhatók a prospektusban a próbák mérete, típusa az alkalmazás és a jelölő ligand szerint csoportosítva. A jelölt próbák detektálása kromogén vagy fluoreszcens vizualizációval történhet. Az alkalmazások között szerepel a microarray, blottolás és in situ hibridizáció.

A tájékoztató füzet elektronikus formában (pdf dokumentum, angol nyelvű) letölthető ide kattintva.

Vector FISH staining with the FastTag kit

Fluoreszcens in situ hibridizáció humán kromoszómán egy FastTag® fluoreszcein jelölt pHur 98-al. A detektálás indirekt módszerrel történt, biotinilált anti fluoreszcein és fluoreszcein avidin DCS-sel valamint FastTag® TexasRed® direkt jelölt pUC1.77-tel

Nukleinsav jelölés

A Vector számos egyedi nukleinsav jelölési lehetőséget nyújt az optimális jelölésre a különböző alkalmazásokhoz.

A PHOTOPROBE® Biotin vagy a FastTag® nukleinsav jelölő rendszer a teljes nukleinsav hosszán lehetővé teszi a többszörös jelölést. Ezek a reagensek alkalmasak DNS, RNS vagy PNA (peptid nukleinsav) jelölésére blot-hoz, in situ hibridizációhoz, szubsztraktív hibridizációhoz és más módszerekhez.

A 3' EndTag™ és 5' EndTag™ nukleinsav jelölő rendszer egy (darab) fluorokróm molekulát, vagy affinitás tag-et "ragaszt" a nukleinsavak 3' vagy 5' OH csoportjához. A kitek különösen alkalmasak PCR primerek vagy capture próbák jelölésére, amellyel nukleinsavkötő fehérjék azonosíthatók.

Nukleinsav jelek kimutatása

Számos fluoreszcens vagy enzim alapú reagens érhető el jelölt nukleinsavak kimutatására. A széleskörű minőségi fluoreszcens vagy enzim antitest konjugátumok és fluoreszcens vagy enzim (strept)avidin konjugátumok rugalmasan alkalmazhatók a különböző kisérleti elrendezésekben.

A Vector® UltraSNAP™ detektáló rendszer nukleinsav blottokhoz speciálisan kialakított és optimalizált reagenseket tartalmaz biotinilált próbák nagy érzékenységű és kis hátterű kimutatásához. Az UltraSNAP™ detektáló rendszer a DuoLuX™ kemilumineszcens/fluoreszcens szubsztráttal - az intenzív és hosszú ideig tartó emissziós jellemzői miatt - ideális Southern vagy northern hibridizáláshoz, dot blothoz, plakk vagy kolónia screen-re.

Nukleinsavak immobilizálása

A genom/cDNS szubsztrakciós, hibrid capture alapú könyvtár screen-elési alkalmazásokhoz szükség van a nukleinsav hibridek immobilizálására. Ennek elérésére affinitáskötő mátrixokat alkalmaznak a PHOTOPROBE® Biotinnal, FastTag®, 3' vagy 5' EndTag™ reagensekkel jelölt próbákhoz.

Biotinilált nukleinsavak irreverzibilis szilárd hordozóhoz való kötésére a VETREX® Avidin D alkalmas.

Nukleinsavak reverzibilis kötésére az alábbi módszerek alkalmasak:

 1. A VETREX® Avidin DLA mátrix szignifikánsan csökkent affinitással köti a biotint. A mátrixhoz kötött biotinilált nukleinsavak biotinnal eluálhatók.
 2. Fukózzal jelölt nukleinsavak (FastTag®, 3' vagy 5' EndTag™ használatával) specifikusan kötődnek a VETREX® AAL mátrixhoz, amely egy Aleuria aurantia fukóz specifikus lektint tartalmaz. Ezek a nukleinsavak könnyedén leoldhatók L-fukóz használatával fiziológiás pH és sókoncentráció esetén.

Molekuláris biológiai reagensek

 • Anti avidin reagensek
 • Nukleinsav jelölőkre specifikus antitestek
 • Anti streptavidin reagensek
 • Blokkoló reagensek
 • DNS/RNS jelölés
 • Fluoreszcens avidin konjugátumok
 • Fluoreszcens streptavidin konjugátumok
 • Immobilizált nukleinsavak
 • In situ hibridizáció
 • Nukleinsav blot detektálás
  • Resolve-It-Kit - szekvencia specifikus DNS ligandumok
 • VECTASHIELD fluoreszcens fedő (mounting) médium

További (angol nyelvű) információ....


 

Vector logó

Vector enzim szubsztrátok


Szubsztrátok

 • Alkáli foszfatáz szubsztrátok
  • BCIP/NBT szubsztrát kit, 5-bromo-4-kloro-3-indolil-foszfát/nitroblue-tetrazólium
  • DuoLuX kemilumineszcens/fluoreszcens szubsztrát alkáli foszfatázhoz
  • Levamisole oldat
  • p-nitrofenil-foszfát szubsztrát, pNPP
  • VECTOR Black szubsztrát kit
  • VECTOR Blue szubsztrát kit
  • VECTOR Red szubsztrát kit
 • Glükóz oxidáz szubsztrátok
  • Glükóz oxidáz szubsztrátkit I, NBT
  • Glükóz oxidáz szubsztrát kit II, TNBT
 • Peroxidáz szubsztrátok
  • 4-CN szubsztrát kit, 4-kloro-1-naftol
  • ABTS szubsztrát kit, 2,2'-azino-bis(3-etilbenz-tiazolin-6-szulfonsav)
  • AEC szubsztrát kit, 3-amino-9-etil-karbazol
  • DAB enhancing oldat
  • DAB szubsztrát kit, 3,3',5,5'-tetrametil-benzidin
  • VECTOR NovaRED szubsztrát kit
  • VECTOR SG szubsztrát kit
  • VECTOR VIP szubsztrát kit

További (angol nyelvű) információ....


 

Vector logó

Vector protein jelölés


Vector protein jelölő kitek

A ProtOn™ protein jelölő kiteket a fehérjék egyszerű és gyors biotinos és fluoreszceines jelölésére fejlesztették ki. A kit ideális antitestek, hormonok, fehérjék vagy más makromolekulák festésére, amelyek primer amino csoportot tartalmaznak. A jelölt fehérjék számos alkalmazásban használhatók, mint pl. immunológiai vizsgálatok, fluoreszcens mikroszkópia, fehérje-fehérje kölcsönhatás vizsgálatok stb.

Minden kit legalább öt jelölésre elég jelölő reagenst (maximum 1 mg fehérje jelölése reakciónként). A kit tartalmaz:

 • Jelölő reagens*
 • Reagens oldószer
 • Reakció puffer
 • Stop reagens
 • Gélszűrő töltet
 • 5 x 1 ml spin oszlop
 • 5 x 2 ml gyüjtő cső
 • Agaróz Avidin D** töltet

*N-hidroxi-szukcinimidil-6(biotin-amido)hexanoát vagy fluoreszcein izotiocianát

**Csak a biotin jelölő kitben található (a biotinilálás hatékonyságának követéséhez)

A ProtOn™ jelölő reagens primer aminokkal reagál (pl. lizin vagy terminális amino csoportok) a fehérjén kovalens kötést létrehozva. A jelölő és fehérje közötti kötés stabil a tárolás során nem tapasztalható szignifikáns degradáció.

Minden egyes ProtOn™ kit teljes használati utasítással kerül forgalomba biotinos vagy fluoreszcens jelöléshez.

Prosztata ProtOn kittel jelölve

Paraffinba ágyazott humán prosztata szövet nyúl anti PSA-val festve. Az antitest a ProtOn™ biotin jelölő kittel festve, a detektálás VECTASTAIN® Elite® ABC reagenssel és Vector® DAB szubsztráttal.

Prosztata szövet ProtOn jelöléssel festett antitesttel detektálva

Paraffinba ágyazott humán prosztata szövet nyúl anti PSA-val direkt módon festve. A PSA antitest a ProtOn™fluoreszcein jelölő kittel jelölve, a fedőanyag a VECTASHIELD® HardSet™ és PI.

Protein jelölő kitek

 • ProtOn biotin jelölő kit
 • ProtOn fluoreszcein jelölő kit

További (angol nyelvű) információ....


 

Vector logó

Vector epitóp jelölők és

fúziós fehérje termékek


Fúziós fehérjék és jelentőségük

Amennyiben a vizsgált fehérje kis mennyiségben található, ami nem elegendő jellemzésre, antitest termeltetésre vagy terapeutikai célra, akkor rekombináns technikát alkalmazhatunk. Egy ismert fehérje vagy peptid DNS szekvenciájához fúzionáltathatjuk a target fehérje nukleotid sorrendjét. Ekkor fúziós fehérje jön létre (az ismert és target fehérje fúziós terméke). Ezt a rekombináns fehérjét nagy mennyiségben termeltethetjük mikroorganizmus tenyészetben.

Hogyan használhatók a Pro-Fusion™ termékek

Amikor szükség van egy target fehérjére, akkor a fehérjét kódoló DNS szakaszt egy ismert fehérje (GFP vagy MBP) kódoló szakaszához vagy pedig egy kimutatható fehérje vagy tag (pl. HA vagy c-Myc) kódoló szakaszához fúzionáltatják. Ezt a rekombináns DNS-t bejuttatják egy mikroorganizmusba, amely megnyilvánítja (expresszálja) a target fehérjét, együtt az ismert jelölő vagy fúziós partnerrel. A target fehérje izolálásához vagy detektálásához az ismert fehérje vagy tag kimutatása vagy izolálása is elég, azzal együtt a célfehérje is tisztítható, kimutatható. A Fusion-Aid™ kitekkel lehetséges a fúziós termékek izolálása. A fúziós fehérje hozzákötődik a megfelelő agarózhoz kötött antitesthez (spin oszlopon) és így elválasztható a többi fúziós partnert nem tartalmazó fehérjétől a tenyészet felülúszójából vagy a sejt lizátumból. Biotinilált anti-MBP, anti-GFP, anti-HA és anti-cMyc használható a fúziós fehérje izolálására illetve Western blot-os detektálására. Ha a fúzisó fehérje szövetben expresszálódik, akkor a kimutatáshoz használható a tag kimutatsára szolgáló antitest. Ezzel a target fehérje szöveti lokalizálása megoldható.

Protein tagging (cimkézési) technikák:

A GFP és MBP két olyan fehérje, amelyet gyakorta használnak fúziós fehérjék előállítására. E két fehérje DNS kódoló szakaszához fúzionálják a target fehérje kódolós szekvenciáját. Amikor a szervezet termeli a target fehérjét, azzal együtt a cimke (tag, GFP vagy MBP) is expresszálódik. A cimke/tag kimutatásával a célfehérjénk is kimutatható. Ebben az esetben a cimkére/tag-re specifikus antitest használható.

Epitóp cimke/tag technika:

A fenti technikához hasonlóan ebben az esetben nem egy fehérje, hanem annak egy epitópja (peptid) lesz a fúziós partner. (A fúzió ebben az esetben is a DNS kódoló szakaszok fúziójával és azok expressziójával valósul meg.) A célfehérje így az epitóp kimutatásával követhető. Az epitóp lehet HA, vagy c-Myc. Ezek kimutatása pedig anti-HA vagy anti-cMyc antitesttel lehetséges, illetve tisztításhoz felülúszóból vagy sejtlizátumból a két antitesttel konjugáltatott agaróz szolgál. A biotinilált antitestek használhatók a target fehérje Western blot-os kimutatásához, illetve szöveti expresszió esetén a szövetben is kimutathatók.

Termékek:

 • Biotinilált anti-c-Myc
 • Biotinilált anti GFP
 • Biotinilált anti HA (humán influenza hemagglutinin)
 • Biotinilált anti MBP (maltóz kötő fehérje)
 • Biotinilált anti polihisztidin
 • Peroxidáz jelölt anti GFP
 • Rekombináns GFP standard
 • Konjugálatlan agaróz gyöngyök
 • Vector Fusion-Aid c-Myc kit (agaróz anti c-Myc)
 • Vector FusionAid GFP kit (agaróz anti GFP)
 • Vector Fusion-Aid HA kit (agaróz anti-HA)
 • Vector Fusion-Aid MBP kit (agaróz anti maltóz kötő fehérje)

További (angol nyelvű) információ....


 

Vector logó

Vector affinitásos kötőmátrixok


Termékek

 • Agaróz kötött lektinek
  • Agaróz Protein A
  • Agaróz streptavidin
  • Biotinilált agaróz
 • Immobilizált avidin
 • Immobilizált nukleinsavak
  • Konjugálatlan agaróz gyöngyök
  • Vector Fusion-Aid c-Myc kit (agaróz anti-c-Myc)
  • Vector Fusion-Aid GFP kit (agaróz anti Green Fluorescent Protein)
  • Vector Fusion-Aid HA kit (agaróz anti HA)
  • Vector Fusion-Aid MBP kit (agaróz anti maltóz kötő fehérje)

További (angol nyelvű) információ....


 

Széchenyi 2020KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS A
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁT
BIOMARKER KFT.
Sejtkultúra médium című európai szabadalom érvényesítéséhez
kapcsolódó költségek finanszírozása
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
4,5 MILLIÓ FORINT