Copyright BioMarker Ltd. © 1996-2017.

Vector logó

Vector lektinek


Az 1880-as évektől kezdve ismert volt, hogy bizonyos növények kivonata agglutinálja a vörösvértesteket. 1940-ben olyan agglutinineket fedeztek fel, melyek a sejteket, azok vércsoport aktivitása alpján "szelektáltak". Bár a lektin kifejezést eredetileg olyan agglutininekre használták, melyek különböző vérsejtek között különbséget tett, manapság általánosabban használják. Beletartoznak az olyan fehérjék, amelyek cukorhoz kötődnek függetlenül az agglutináló kppességüktől. Lektineket növényekben, vírusokban, mikroorganizmusokban és állatokban találunk, azonban elterjedtségük ellenére a funkciójuk - természetes körülmények között - tisztázatlan. Bár mindegyikre jellemző, hogy bizonyos cukor szerkezethez kötődnek, nagy valószínűséggel különböző szervezetekben különböző funkciót láthatnak el.

A legtöbb tanulmányozott lektin multimer, amely nem kovalensen kötött alegységekből áll. A lektinek kettő vagy több ugyanolyan alegységet is tartalmazhatnak, mint pl. a konkavalinA vagy különböző alegységeket, mint a bab (Phaseolus vulgaris) agglutininje. A multimer zerkezet teszi lehetővé a sejtek agglutinációját illetve, hogy a glikokonjugátumokkal csapadékot hozzon létre hasonlóan az antitest/antigén reakcióhoz. Bár a legtöbb lektin aglutinál valamilyen sejttípust a sejtagglutináció nem szükségszerű tulajdonság. Néhány lektin tud sejthez kötődni, de nem okoz agglutinációt, mint a szukcinilált konkavalinA, míg mások sejtekhez sem kötődnek. Ez utóbbi a lektin szerkezetének, vagy a megfelelő oligoszacharid receptor hiányának a sejt felszínén. Mivel a sejt agglutináció a legáltalánosabban használt vizsgálat a lektinek mérésére, sok nem agglutináló lektin létezhet a természetben, amelyet nem vagy csak nehezen tudunk detektálni.

Annak ellenére, hogy viszonylag keveset tudunk a lektinek természetben betöltött szerepéről ez az egyedülálló fehérje csoport nagyon fontos eszköz a kezünkben, mellyel számtalan biológiai szerkezetet és folyamatot vizsgálnak. Az egyes szénhidrát csoportokhoz mutatott affinitása révén még az azonos cukrokat tartalmazó oligoszacharidok is megkülönböztethetőek és és elválaszthatók egymástól. Néhány lektin csak olyan szerkezethez kötődik, amelyben mannóz vagy glükóz alegységek vannak, míg mások csak galaktóz alegységeket ismernek fel. Néhány lektin kötéséhez fontos, hogy az adott cukor molekula a terminális nem redukáló végen legyen, míg mások csak a cukorláncon belüli cukrokhoz kötnek. Néhány lektin nem különbözteti meg az "a" vagy "b" anomer konfigurációt, míg más lektinek nem csak az anomer konformációt, de akár egy bizonyos cukor sorrendet is igényelnek a felismeréshez és kötéshez. A lektin és receptora közötti affinitás nagymértékben változhat a nüansznyi különbségek miatt, ami receptor szénhidrát szerkezetében előfordulhat. Mindezek a csak lektinekre jellemző tulajdonságok teszik lehetővé a kutatók számára a szerkezeti különbségek kimutatását vagy egyes glikokonjugátumok izolálását, sejtek vagy vírusok megfogását keverékekből vagy a különböző folyamatok jellemzését. Mivel szinte minde biológiai membrán és sejtfal tartalmaz glikokonjugátumokat, minden élő szervezet tanulmányozható a lektinek segítségével.

Egyes lektinek érdekes tulajdonsága, hogy egyébként nem osztódó sejtekben mitózist indukál. Ezt a tulajdonságát kihasználják a limfociták blasztogenezisének vizsgálatához és a mitogenezishez kapcsolódó biokémiai és szerkezeti változások megfigyeléséhez. Nem világos, hogy egyes lektinek miért mitogenetikusak, mivel azok a szerkezetek, amelyekhez a mitogenikus lektinek kötődnek nem szükségszerűen ugyanazok. Valószínű, hogy a sejt felszínhez való kapcsolódás önmagában nem elegendő a mitózis indukciójához, hanem más sejtfelszíni kölcsönhatás ugyanolyan fontos.

Lektinek:

  • Agarózhoz kötött lektinek
  • Lektin specifikus antitestek
  • Biotinilált anti lektinek
  • Biotinilált lektinek
    • Szénforrás-mentes blokkoló oldat (10x koncentrátum)
    • Kitin hidrolizátum
  • Lektin vizsgáló kitek
  • Cukrok

További (angol nyelvű) információ....


Széchenyi 2020KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS A
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁT
BIOMARKER KFT.
Sejtkultúra médium című európai szabadalom érvényesítéséhez
kapcsolódó költségek finanszírozása
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
4,5 MILLIÓ FORINT