Copyright BioMarker Ltd. © 1996-2017.

Minta azonosítás - követés

Leica munkafolyamat

Leica CEREBRO mintakövetés (LIMS), Kazetta lézernyomtató LP, Cognitive Cxi lemezcimkenyomtató, IP C tintasugaras nyomtató kazettára, IP S tintasugaras nyomtató lemezre

Leica mintakövetés

Széchenyi 2020KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS A
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁT
BIOMARKER KFT.
Sejtkultúra médium című európai szabadalom érvényesítéséhez
kapcsolódó költségek finanszírozása
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
4,5 MILLIÓ FORINT