• Nobel díj Stefan Hell részére a szuperfelbontású mikroszkóp (STED) kifejlesztésében végzett munkájáért
 • Csak a pöttyös az igazi?! Az új DVM6 megtalálja!
 • Minden, ami az RNS kutatáshoz szükséges
 • Csak egy sejt szükséges, DNS/RNS könyvtár egy sejtből
Copyright BioMarker Ltd. © 1996-2017.

Vector logó

Vector epitóp jelölők és

fúziós fehérje termékek


Fúziós fehérjék és jelentőségük

Amennyiben a vizsgált fehérje kis mennyiségben található, ami nem elegendő jellemzésre, antitest termeltetésre vagy terapeutikai célra, akkor rekombináns technikát alkalmazhatunk. Egy ismert fehérje vagy peptid DNS szekvenciájához fúzionáltathatjuk a target fehérje nukleotid sorrendjét. Ekkor fúziós fehérje jön létre (az ismert és target fehérje fúziós terméke). Ezt a rekombináns fehérjét nagy mennyiségben termeltethetjük mikroorganizmus tenyészetben.

Hogyan használhatók a Pro-Fusion™ termékek

Amikor szükség van egy target fehérjére, akkor a fehérjét kódoló DNS szakaszt egy ismert fehérje (GFP vagy MBP) kódoló szakaszához vagy pedig egy kimutatható fehérje vagy tag (pl. HA vagy c-Myc) kódoló szakaszához fúzionáltatják. Ezt a rekombináns DNS-t bejuttatják egy mikroorganizmusba, amely megnyilvánítja (expresszálja) a target fehérjét, együtt az ismert jelölő vagy fúziós partnerrel. A target fehérje izolálásához vagy detektálásához az ismert fehérje vagy tag kimutatása vagy izolálása is elég, azzal együtt a célfehérje is tisztítható, kimutatható. A Fusion-Aid™ kitekkel lehetséges a fúziós termékek izolálása. A fúziós fehérje hozzákötődik a megfelelő agarózhoz kötött antitesthez (spin oszlopon) és így elválasztható a többi fúziós partnert nem tartalmazó fehérjétől a tenyészet felülúszójából vagy a sejt lizátumból. Biotinilált anti-MBP, anti-GFP, anti-HA és anti-cMyc használható a fúziós fehérje izolálására illetve Western blot-os detektálására. Ha a fúzisó fehérje szövetben expresszálódik, akkor a kimutatáshoz használható a tag kimutatsára szolgáló antitest. Ezzel a target fehérje szöveti lokalizálása megoldható.

Protein tagging (cimkézési) technikák:

A GFP és MBP két olyan fehérje, amelyet gyakorta használnak fúziós fehérjék előállítására. E két fehérje DNS kódoló szakaszához fúzionálják a target fehérje kódolós szekvenciáját. Amikor a szervezet termeli a target fehérjét, azzal együtt a cimke (tag, GFP vagy MBP) is expresszálódik. A cimke/tag kimutatásával a célfehérjénk is kimutatható. Ebben az esetben a cimkére/tag-re specifikus antitest használható.

Epitóp cimke/tag technika:

A fenti technikához hasonlóan ebben az esetben nem egy fehérje, hanem annak egy epitópja (peptid) lesz a fúziós partner. (A fúzió ebben az esetben is a DNS kódoló szakaszok fúziójával és azok expressziójával valósul meg.) A célfehérje így az epitóp kimutatásával követhető. Az epitóp lehet HA, vagy c-Myc. Ezek kimutatása pedig anti-HA vagy anti-cMyc antitesttel lehetséges, illetve tisztításhoz felülúszóból vagy sejtlizátumból a két antitesttel konjugáltatott agaróz szolgál. A biotinilált antitestek használhatók a target fehérje Western blot-os kimutatásához, illetve szöveti expresszió esetén a szövetben is kimutathatók.

Termékek:

 • Biotinilált anti-c-Myc
 • Biotinilált anti GFP
 • Biotinilált anti HA (humán influenza hemagglutinin)
 • Biotinilált anti MBP (maltóz kötő fehérje)
 • Biotinilált anti polihisztidin
 • Peroxidáz jelölt anti GFP
 • Rekombináns GFP standard
 • Konjugálatlan agaróz gyöngyök
 • Vector Fusion-Aid c-Myc kit (agaróz anti c-Myc)
 • Vector FusionAid GFP kit (agaróz anti GFP)
 • Vector Fusion-Aid HA kit (agaróz anti-HA)
 • Vector Fusion-Aid MBP kit (agaróz anti maltóz kötő fehérje)

További (angol nyelvű) információ....


 

Széchenyi 2020KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS A
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁT
BIOMARKER KFT.
Sejtkultúra médium című európai szabadalom érvényesítéséhez
kapcsolódó költségek finanszírozása
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
4,5 MILLIÓ FORINT