Copyright BioMarker Ltd. © 1996-2017.

ENZO logo

Enzo Life Sciences

Enzo Life Sciences az egyik vezető biotechnológiai cég alkalmazott kutatási termékek és vegyszerek gyártásában.

Genomikai analízis

– Gén Expresszió
– CGH analízis
– Nukleinsav jelölés
– Cytogenetikai próbák

Sejt analízis

–Sejtciklus és sejt halál szabályozás
– Oxidatív stressz
–Fluoreszcens próbák
– Antitestek és biomarkerek

Epigenetika

–Acetilizáció
– Metiláció
–Foszforiláció
– Ubiquitinalizáció és SUMO-áció

Immunhisztokémia

– Tumor markerek
– Antibiotikumok
– Biomarkerek, DetektálókImmun esszé, kitek

– ELISA kitek
– Cellestial® vizsgálat, sejtválasz vizualizáció
– Enzimaktivitás vizsgálatok

– Gyors mAb generálás

Drog kutatás, kis molekula kémia

– 1° és 2° Screening Assay-ek
– könyvtárak
– Bulk Enzimek és, Szubsztrátok 
– High Throughput Screening kitek

Proteosztázis

– Protein szintézis, folding/feltekeredés
– Poszttranszlációs módosítások
– Proteolízis és degradáció
– Ubikitináció, UBL szignalizáció

 

Széchenyi 2020KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS A
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁT
BIOMARKER KFT.
Sejtkultúra médium című európai szabadalom érvényesítéséhez
kapcsolódó költségek finanszírozása
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
4,5 MILLIÓ FORINT